Eland Eland penzion

Penzión a ubytovanie na Červenom Kláštore

Naša jedinečná poloha v blízkosti Červeného Kláštora Vám zabezpečí pohodlie a relax v čarokrásnom prostredíi Zamaguria, ktorý si zamilujete.

Storno podmienky

Turistika Storno podmienky
 
1. Pri storne celej skupiny (nad 15 osôb) v termíne do 30 dní pred nástupným termínom, stanovuje sa 10% stornopoplatok z celkovej ceny ubytovania.
 
2. Storno jednotlivcov (do 15 osôb) v termíne do 30 dní pred dátumom príchodu je bez finančného postihu.
 
3. Pri storne klientov v termíne:
a. 29 – 21 dní pred nástupom sa stanovuje 25% stornopoplatok z celkovej ceny ubytovania
b. 20 - 14 dní pred nástupom platí 50% stornopoplatok z celkovej ceny ubytovania
c. 13 - 7 dní pred nástupom platí 80% stornopoplatok z celkovej ceny ubytovania
d. 7 – a menej dní pred nástupom platí 100% stornopoplatok, t.j. ubytovanie sa hradí v plnej výške
 
4. Pri storne v deň nástupu, alebo pri nestornovanom pobyte, prípadne pri nenastúpení hosťa sa platí 100% stornopoplatok (cena ubytovania za celý pobyt) ako aj cena prvého zabezpečeného obeda, prípadne večere.
 
5. Osobitné ustanovenia:
a. V prípade dobrovoľného, predčasného odchodu hosťa z hotela (skrátenie pobytu) bez vážneho dôvodu, nemá hosť ani cestovná kancelária nárok na vrátenie platby za nedočerpané služby.
b. V prípade storna, alebo skrátenia, či nenastúpenia hosťa z titulu choroby, úmrtia, živelnej pohromy, alebo ťažkej havárie, – si klient uplatňuje účtované stornopoplatky cestou príslušnej poisťovne, ak má uzatvorené cestovné poistenie.
c. V prípade storna pobytu zo strany hotela do 30 dní pred nástupom – uhradí hotel cestovnej kancelárií 10% z celkovej ceny pobytu ako ušlý zisk, alebo zabezpečí adekvátne náhradné ubytovanie.
 
 
 
 
Storno podmienky sú platné od 1.1.2017
 
 
Za spoločnosť FOR PARTNERS s.r.o.      Ing. Peter Kubov